Firemný informačný systém, účtovné služby

Cenník za používanie systému MUFIS a dodatočné služby

platný od 01.01.2014

1. Cena za používanie systému MUFIS

Za každú agendu: (cena sa najprv čerpá z bezplatne poskytnutého kreditu)

Popis

cena čo obsahuje
Používanie systému MUFIS 13 EUR/mesiac

používanie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva  (bez personalistiky a miezd)
pre jednu firmu (agendu) vrátane pokladne, skladu, fakturácie, bankových dokladov
(do 500 dokladov mesačne)

Poplatok za doklady nad 500 ks 0,01 EUR / doklad mesačne

za priemerný počet dokladov nad 500 ks mesačne (počíta sa z priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov)

1 doklad je: faktúra, pokladničný doklad, bankový doklad, skladová príjemka, výdajka, objednávka, dodací list

Zamestnanci 1 EUR / mzda a mesiac 

za každú spracovanú mesačnú mzdu alebo dochádzku za mesiac (tiež sa počíta priemer posledných uzavretých 12 mesiacov)
* spracovanie miezd bude v programe prístupné až od 1.1.2015

2. Ostatné platené služby

Popis

cena
Odoslanie SMS správy na Slovensku a do ČR 0,05 EUR