Firemný informačný systém, účtovné služby

28.04.2015

Minimálna daň právnických osôb - daňová licencia

Právnické osoby (ako aj napríklad spoločnosti s ručením obmedzením) sú povinní platiť minimálnu daň (daňovú licenciu), keď ich vypočítaná daň by vyšla nižšia ako suma daňovej licencie, prípadne by vykazovali stratu.

Suma minimálnej dane - daňovej licencie:

Daňová licencia sa neuplatňuje za rok, kedy vznikla právnická osoba.

Ak platená daňová licencia je vyššia ako vypočítaná daň, a v ďalších troch rokoch dosiahne spoločnosť vyšší zisk, z ktorého jej vyjde daň vyššia ako suma daňovej licencie, tak môže odpočítať zaplatený rozdiel nad sumou vypočítanej dane. 

Príklad: V roku 2014 má spoločnosť (neplatiteľ DPH, obrat 100 000 eur) zisk 1000 eur, z toho vypočítaná daň 22% je 220 eur, ale platí sa minimálna daň 480 eur (o 260 eur viac). Ak v ďalšom roku dosiahne spoločnosť zisk 5000 eur, z tejto sa vypočíta daň 22% na 1100 eur, čo je viac ako suma daňovej licencie, preto od nej možno odpočítať nadbytočnú časť platby z predchádzajúceho roka, teda platiť sa bude len 1100 - 260 = 840 eur.