Firemný informačný systém, účtovné služby

08.05.2015

Daňový odpočet straty od roka 2014

Ak daňovník (napríklad s.r.o.) dosiahne stratu, od roka 2014 ju môže uplatniť len rovnomerne počas ďalších štyroch rokov. Preto keď jednu štvrtinu straty nevieme odpočítať v niektorom z nasledujúcich štyroch rokov (napríklad z dôvodu že firma bola ešte stratová, alebo mala príliš nízky zisk), tak o možnosť odpočtu tej časti straty nenávratne prídeme.

Odpočet zostatku straty z rokov 2010 až 2013

 Neuplatnené daňové straty za roky 2010 až 2013 (ich súčet) sa odpočítajú od základu dane rovnomerne počas štyroch ďalších rokov (2014 až 2017).

Možnosti záchrany

Keďže podľa novej úpravy v prípade viac stratových rokov nie je možné odpočítať všetky doterajšie straty, je vhodné včas na to myslieť, a nedosahovať vo viac rokoch daňovú stratu, napríklad :

Príklad:  Spoločnosť Superfirma s.r.o. dosiahla v rokoch 2010 a 2011 straty celkom 15000 eur, z ktorého si vedela odpočítať v rokoch 2012 a 2013 celkom 6000 eur od základu dane. Preto zostatok straty (9000 eur) bude môcť odpočítať rovnomerne v rokoch 2014 až 2017, teda po 2250 eur ročne. Ak by spoločnosť dosiahla stratu v roku 2015, tak v tomto roku príde o možnosť odpočítať si časť starej straty (2250 eur), a túto sumu už nebude môcť nikdy uplatniť.