Firemný informačný systém, účtovné služby

9. mája 2019

Pridelenie EORI čísla

K registrácii sú potrebné tieto podklady:

Kde sa zaregistrovať/zaevidovať

V SR je registračným orgánom pre číslo EORI finančná správa. Vyplnenú žiadosť a prílohy je možné zaslať e-mailom na adresu EORI@financnasprava.sk (všetko naskenované). V predmete správy je potrebné uvádzať názov hospodárskeho subjektu; pred odoslaním registrácie treba skontrolovať kvalitu naskenovaných súborov - musia byť čitateľné.