Firemný informačný systém, účtovné služby

Hotovostné operácie na Slovensku

      Firmy na Slovensku si môžu sami určiť, koľko majú peňazí vo svojich pokladniach. Je ale zakázané platiť v hotovosti suny viac ako 5000 EUR. (Ak obidvaja účastníci platby sú súkromné osoby, tak hranica je 15.000 EUR)
    Hotovostná platba je transakcia vyplývyjúca z jedného právneho vzťahu, aj keď je rozdelená do viac platieb. Napríklad ak sa platí nájomné mesačne, a jeho celková výška presiahne hraničnú sumu, nesmie sa platiť v hotovosti. Naopak, ak vo veľkosklade si kúpime tovar za 5000 eur v hotovosti, druhý deň môžeme znova kúpiť od rovnakej firmy tovar za ďalších 5000 EUR v hotovosti, nakoľko sa jedná o dve kúpno-predajné zmluvy (transakcie).

     Hotovostná platba je len vtedy, ak odovzdávajúci odovzdá hotovosť a preberajúcu preberie hotovosť (t.j. bankovky alebo mince). Preto stačí sk druhá strana už neprijala sumu v hotovosti (ale napríklad na svoj bankový účet), už nie je obmedzená hotovostná operácia. Zákon platí na území Slovenska, ale vzťahuje sa aj na platby súvisiace s plneniami, ktoré sa uskutočnili na Slovensku, ale platba sa odovzdá na území iného štátu, ak účastníkom je osoba s bydliskom alebo sídlom na Slovensku.

    Nepovažuje sa za hotovostnú platbu, preto sú povolené bez obmedzenia:

Za porušenia zákona sa môže dať pokuta, pre súkromné osoby do 10.000 eur, pre firmy do 150.000 eur-ig.