Firemný informačný systém, účtovné služby

Účtovný program - informačný systém MuFis

Účtujte jednoducho a pohodlne

Možnosti programu MuFis:

... a veľa ďalších možností

Koľko to stojí?

Pri vytvorení agendy (účtovníctva pre firmu) získavate od nás ako darček: bezplatný kredit 15,- EUR, ktorý Vám vystačí na viac ako mesiac bezplatného vyskúšania systému.

Systém platby je jednoduchý: z kreditu sa platí za každý mesiac používania jednoduchého alebo podvojného účtovníctva pre firmu:

Za základnú cenu máte možnosť vytvoriť si mesačne 500 dokladov, čo bohate stačí väčšine malých firiem. Ak vystavíte viac, nič sa nedeje. Program každý mesiac prepočíta priemer predchádzajúcich uzavretých 12 mesiacov. Teda ak v predchádzajúcich 12 mesiacoch ste vystavili menej dokladov, počet do 500 si môžete využiť v ďalšom mesiaci bez príplatku. Ak priemer je vyšší ako 500, tak počet dokladov nad 500 sa účtuje v aktuálnom mesiaci.

Začiatkom každého mesiaca sa rezervuje z kreditu čiastka za používanie programu za daný mesiac. Ak nemáte dostatočný kredit, program Vás vyzve, aby ste kredit doplnili úhradou do 10. dňa mesiaca.  Ďalšie platené služby, ako napríklad odoslanie SMS, môžete použiť, ak máte naplnený dostatočný kredit na jeho krytie.

Pokračujte tu: Bezplatná registrácia