Firemný informačný systém, účtovné služby

Ceny účtovníckych služieb

a) základná suma (platí aj pre jednoduché aj pre podvojné účtovníctvo)

b) suma za účtovné položky

*) za jeden doklad/pohyb sa chápe napríklad:
- jeden príjmový alebo výdavkový pokladničný doklad (denná tržba z registračnej pokladne je zaúčtovaná jedným príjmovým dokladom za deň), 
- jedna prijatá alebo odoslaná faktúra
- každý jeden pohyb na bankovom účte (ak na jednom výpise je  v jeden deň viac bankových poplatkov, rátajú sa spolu ako jedna položka)

c) mzdové účtovníctvo


d) ročne raz za účtovnú závierku a daňové priznanie (len pre firmy, ktorým priebežne účtujeme)

e) iné

f) konzultácie

Príklad výpočtu mesačnej ceny za podvojné účtovníctvo (pre s.r.o., platiteľa DPH):

popis počet jedn.cena celkom
základná platba (s.r.o., platiteľ DPH) 1 80.00 80.00
odoslané faktúry 50 0.45 22.50
došlé faktúry 20 0.45 9.00
bankové pohyby na účte 90 0.45 40.50
pokladničné doklady 30 0.45 13.50
záväzkové a interné doklady 6 0.45 2.70
spracovanie a odovzdanie prizn. DPH za účtované obdobie 1 0.00 0.00
mzdové účtovníctvo - 1 zamestnanec 1 15.00 15.00
    EUR: 183.20
Spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania v podvojnom účtovníctve 80,- eur.

 

Uvedené ceny sú bez DPH.