Firemný informačný systém, účtovné služby

15.04.2015

Služby prijaté zo zahraničia a DPH

Ak je príjemcom služby podnikateľ (slovenská spoločnosť s.r.o.), tak:

Pre podnikateľov, ktorí prijímajú služby zo zahraničia, treba dávať pozor, lebo vo všeobecnosti (ak miesto dodania je podľa zákona sídlo príjemcu služby, teda na Slovensku - pozri vysvetlenie nižšie) z tých prijatých služieb musia priznať a platiť DPH na Slovensku, dokonca pred prijatím služby sa musia registrovať pre DPH podľa §7a zákona. Ak je príjemca služby platiteľom DPH, samozrejme si môže uplatniť odpočet DPH ak spĺňa podmienky, a daň nemusí zaplatiť. 

 Miestom  dodania služby je miesto, kde má príjemca služby sídlo alebo miesto podnikania,  a ak je služba dodaná prevádzkarni, miestom  dodania služby je miesto, kde je prevádzkareň, okrem nasledovných výnimiek:

Na Slovensku sa zdaňujú napríklad tieto služby:

Zhrnutie: ak prijmete v zahraničí službu, ktorá je vymenovaná vo výnimkách, tak platíte DPH priamo na mieste. V ostatných prípadoch prijatých služieb musíte sa predtým registrovať pre DPH podľa §7a, dostanete IČ DPH s bielo kartičkou. S týmto číslom potom na služby zo zahraničia žiadajte faktúru bez dane. Daň priznáte a zaplatíte mesačne na Slovensku.