Firemný informačný systém, účtovné služby

08.02.2015

Elektronické služby v rámci EÚ a DPH

Ak poskytovatelia poskytujú nezdaniteľným osobám (občanom) telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby (upresnené nižšie), miestom dodania týchto služieb bude vždy štát odberateľa (v rámci EÚ), preto tieto služby treba fakturovať s DPH platnou v štáte odberateľa.

Pre zjednodušenie je možné využiť úpravu MOSS (Mini One Stop Shop), v rámci ktorého dodávateľ sa registruje cez jednotné kontaktné miesto vo svojom štáte (v rámci EÚ), a tu podáva štvrťročne priznania k DPH pre ostatné štáty, ako aj platí celkovú daň.

Pri fakturácii je treba dodržiavať pravidlá štátu odberateľa.

Elektronicky dodávané služby (podľa § 16 ods.18 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH):

Podrobnejšie na stránke Finančnej správy SR: Mini One Stop Shop (pdf)