Firemný informačný systém, účtovné služby

01.03.2015

Ako predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda obvykle do 31. marca . Ak však daňovník sa rozhodne, môže túto lehotu predĺžiť o 3 mesiace, alebo o 6 mesiacov ak má zahraničné príjmy (napr. má v zahraničí prevádzku).

Predĺženie treba v pôvodnej lehote oznámiť písomne daňovému úradu a uviesť v ňom novú lehotu, ktorá musí pripadnúť na koniec mesiaca. Pozor, platitelia DPH oznámenie musia doručiť elektronicky. Potom táto nová lehota bude aj lehotou na zaplatenie dane.

Kedy sa oplatí predĺžiť lehotu:

Kedy sa neoplatí predĺžiť lehotu:

Vzor oznámenia môžete stiahnuť tu: Oznámenie o predĺžení lehoty podania daňového priznania (doc, 11 kB)