Szlovák cégalapítás, szlovák cég

Szerződési feltételek (SzF) - Szerződés a MUFIS rendszer használatáról

1. Szolgáltató: 

MUFIS, s.r.o., székhely: 943 01 Štúrovo, Hlavná 30, Szlovákia, IČO: 46160582, adószám: SK2023258083,
e-mail: info@mufis.sk, tel. 036-3700013
nyilvántartva a Nitra-i cégbíróság Cégjegyzékében, Sro,  28940/N szám alett, www.mufis.sk, a továbbiakban „szolgáltató”.

2. Felhasználó, a szerződés megkötése

Falhasználó az a természetes vagy jogi személy, aki a MUFIS rendszerbe regisztrál (továbbiakban  „felhasználó”). A regisztrációval és a rendszerbe való bejelentkezéssel a felhasználó elfogadja ezeket a szerződési feltételeket, mint a szolgáltató szerződésjavaslatát, így szerződéses jogviszony jön létre, melynek célja a MUFIS rendszer használata.

3. A szolgáltatás leírása

Szolgáltató a következő szolgáltatást nyújtja:
- felhasználó használhatja a MUFIS online rendszert (továbbiakban „MUFIS”) - amely többfelhasználós céges információs rendszer, és lehetővé teszi a felhasználónak ezen SzF-kel összhangban hogy abban saját adatait rögzíthesse és feldogozhassa a rendszer által kínált funkciók keretén belül.

A MUFIS rendszer szerzői jogai a szolgáltató tulajdonát képezik.

4. Regisztráció

A regisztráció önmagában ingyenes, nem jár semmilyen  fizetési kötelezettséggel. Regisztrációkor a felhasználó következő adatait adja meg: vezeték- és keresztnév, megszólítás, titulus, e-mail cím, mobil telefonszám. Ezen adatok megadásával kifejezetten beleegyezését adja, hogy ezeket az adatokat a szolgáltató tárolja és feldolgozza a regisztráció érvényessége idejére.

A regisztrált felhasználó a következőképpen használhatjaa MUFIS rendszert:

Fizetni csak minden céges könyvelés után kell, miután elfogyott a céges könyvelés létrehozásától számított több mint 30 napos próbaidő (erre a célra ingyenes kreditet ad a szolgáltató). Sem a regisztráció, sem a céges k¨nyvelés létrehozása nem kötelezi a felhasználót annak további használatára, így annak további fizetett használata nem kötelező, nemkell megrendelni.

5. Fizetési feltételek

5.1 A program funkciói ingyenesen, megkötések nélkül használhatók az adott céges számlázás/könyvelés létrehozásától számított 30 napig (ettől eltérő hosszúságú ingyenességet biztosító akciók esetében az adott akcióban szereplő ideig). A program ingyenességen felüli, fizetett szolgáltatásai (pl. SMS-küldés) csak egyenlegfeltöltés esetén igénybe vehetők.

A fennmaradó ingyenes időszakot a program a bal alsó sarokban, a cégnév alatt jelzi.

5.2 A céges számlázás/könyvelés díja az alapdíjból és az árjegyzékben feltüntetett extra szolgáltatások plusz díjából tevődik össze. Egy céges számlázás/könyvelés létrehozása után automatikusan a „B-Mini” előfizetési csomag aktiválódik (amely lehetővé teszi a magyar felhasználói felület használatát).

Váltás magasabb előfizetési csomagra bármikor lehetséges. Alacsonyabb csomagra váltás legkorábban a következő előfizetési időszaktól lehetséges (havi előfizetés esetén a következő hónaptól, éves előfizetés esetén az előfizetett 12 hónap eltelte után).

A program használatának előfizetési időszaka havi vagy éves, kedvezményes előfizetés.

Az előfizetési csomagok felmondása bármikor lehetséges. A havi előfizetés az előfizetett hónap végén szűnik meg. Éves fizetés esetén az egyéves előfizetett időszak lejártával.

5.3 A Szolgáltató nyilvántartja minden céges számlázás/könyvelés kreditegyenlegét. Az egyenleg bármikor feltölthető banki átutalás vagy kártyás fizetés segítségével.

Az egyenlegből fedezett szolgáltatások:

a)  A kiválasztott előfizetési csomag ellenértéke (havi fizetés esetén az előfizetés a tárgyhó első napján, éves előfizetés esetén az előfizetett 12 hónapos időszak első napján) kerül felszámításra.

b) Az előfizetési csomag keretén felüli funkciók (pl. a megengedett maximális bizonylatmennyiséget meghaladó bizonylatok) díja

A megengedett bizonylatok száma az utolsó 12 hónap átlagaként kerül kiszámításra. Így a korábban ki nem használt limit az év későbbi részében is kihasználható.

c) Extra funkciók (pl. SMS-küldés)

5.4 Ha a kreditegyenleg 0 € alá csökken, az előfizető 10. naptári napon belül köteles azt feltölteni úgy, hogy az egyenleg legalább 0 € legyen. A fizetési kötelezettség a Szolgáltató bankszámlájára történő jóváírás után minősül teljesítettnek. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki.

5.5 Egyenlegfeltöltés történhet banki átutalással a Szolgáltató bankszámlájára (SK73 8330 0000 0022 0018 1976) vagy kártyás fizetés segítségével.

Banki átutalás esetén a Megrendelő az átutalást köteles változó azonosítóval (variabilný symbol) megjelölni. A változó azonosító az az előfizetni kívánt céges számlázás/könyvelés azonosító kódja. (a cégbe belépve az oldal alján “előfizetés, egyenleg” linkre kattintva)

A kártyás egyenlegfeltöltés szintén az oldal alján “előfizetés, egyenleg” linkre kattintva lehetséges.

Reklamáció esetén a befizetés visszatérítése a befizetés módjával megegyező módon történik (átutalásos feltöltés esetén átutalással, kártyás fizetés esetén kártyás visszatérítéssel).

6 A szolgáltatás használata

A felhasználó megfelelő számlaegyenleg megléte esetén szabadon használhatja a céges számlázást/ könyvelést. Kimerített vagy negatív kreditegyenleg esetén a külön fizetett szolgáltatások használata nem lehetséges.

Kifizetetlen programhasználati díj esetén a program „csak olvasható” módban működik tovább. Minden adat továbbra is hozzáférhető, de nem módosítható. A felhasználó erről a belépéskor is értesítést kap.

10 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a szolgáltató felfüggesztheti a Megrendelő hozzáférését. A program 3 hónapot meghaladó felfüggesztése esetén a Szolgáltató végérvényesen törölheti a Megrendelő hozzáférését és a programban tárolt adatait. Az adatok ez után már nem visszaállíthatók. Az afatokat a felhasználó ezt megelőzőn letöltheti.

A Felhasználó köteles a Mufis programot a szerződési feltételeknek megfelelő módon használni. Tilos minden, a rendszer működőképességét befolyásoló beavatkozás és a rendszer bármilyen módosítása.

 

7. Árlista

A MUFIS rendszer használata és az egyéb szolgáltatások árlistája a szolgáltató weboldalán található (www.mufis.sk/mufis/arak). Ezt a szolgáltató egyoldalúan változtathatja. Minden esetleges áremelésről értesíti a felhasználókat e-mailen, legalább 14 nappal annak hatálya előtt. 

8. Használat befejezése, szüneteltetése

Az adott céges könyvelés fő felhasználója bármikor leállíthatja a céges könyvelés használatát. Ebben az esetben az adatokat a szolgáltató még 12 hónapig megőrzi, azok nézegethetőek, exportálhatóak vagy nyomtathatóak. Ez idő letelte után a szolgáltató az adott céges könyvelés összes adatait törölheti a rendszerből. Ha a használat hónap közben szűnik meg, az adott hónapnak csak a használt részéért kell fizetni. A befizetett, de fel nem használt szabad kreditet a fő felhasználó kérésére a szolgáltató 7 napon belül visszatéríti.

Ha egy céges könyvelés használata korlátozva vagy szüneteltetve van, a használat csak akkor indítható újra ha minden tartozást kiegyenlítettek, a kreditet kellően feltöltötték, és ebben az esetben a korlátozás vagy szüneteltetés idejére is befizették a rendes használati díjat.